Foto: Lijsttrekker Esther Diepenbroek en no. 2 op de lijst raadslid Bert Weevers:Informatie is bijzonder belangrijk, bijvoorbeeld over de energie-armoede.

 

 

“Laat van je horen! De politiek beslist voor en over jou. Dat raakt iedereen. Gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitnodiging om mee te doen. Door te stemmen. Maar je kan ook actief meedoen, door je mening te laten horen. Of misschien wel lid te worden van een politieke partij.” Dat is de oproep van de Progressieve Partij in de persoon van Esther Diepenbroek, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.  Democratie is kiezen.Wethouder Joop Wikkerink citeert met instemming de oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet.  “Vertrouwen in de democratie is goed, maar meedoen is beter.”  “Meedoen is belangrijk want er moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes voor eerlijk delen, voor intensieve of natuur-inclusieve landbouw; betaalbare woningen of huizen boven de 5 ton. Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor veel particuliere winst. Voor de fiets of voor de auto. Voor eerlijke lonen in de zorg of voor de winsten van ziektekostenverzekeraars”.Weten waar de raad over gaat.Beiden geven aan het belangrijk te vinden dat mensen weten waarom en waarop ze gaan stemmen. Daarom heeft de Progressieve Partij een grote advertentie geplaatst in de Aalten Vooruit en De Band. Hierin wordt uitgelegd wat de gemeenteraad doet, hoe die in elkaar steekt en wat de rol van het College van B. en W. en de medewerkers is.Esther: “Mensen vergeten wel eens dat de gemeenteraad het hoofd van de gemeente is en niet de burgemeester. “ “Natuurlijk gaan wij over de hoofdlijnen en het College met medewerkers over de uitvoering”. Maar uiteindelijk worden de grote keuzes door de raad gemaakt”.Informatie belangrijker dan kreten.Joop: “Ik vind het bijzonder belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd zijn. Daar doen we als college alles aan: veel informatie en veel zgn. participatietrajecten, waarin inwoners kunnen meespreken. En als wethouder schrijf ik elke week een weblog of maak ik een podcast om mensen maar te informeren”. Esther: “Als Progressieve Partij zijn wij ook al 40 jaar actief met het informeren van de mensen: huis-aan-huiskrantjes, website, sociale media en voor geïnteresseerden een wekelijkse nieuwsbrief prompt op zondagmorgen 10 uur in de mailbox. Nu al bijna voor de 700ste keer!”Zowel lijsttrekker als wethouder hopen dat door al deze informatie en oproepen meer mensen gaan stemmen, maar vooral meer mensen mee gaan doen in hun buurt, wijk, kern en gemeente.  Stemmen is daar maar een klein, maar wel belangrijk onderdeel van.