De gemeente Winterswijk heeft een nieuw beheerplan voor bermen in het buitengebied opgesteld. De gemeente gaat de bermen en bermsloten op een andere manier beheren, met meer aandacht voor biodiversiteit.

De gemeente Winterswijk heeft 660 kilometer aan bermen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen alle landschappen en natuur in Winterswijk. Helaas staat de kwaliteit van de bermen steeds meer onder druk. Karakteristieke bloemen en planten verdwijnen, waardoor ook het aantal insecten afneemt.

BermbeheerplanOm te zorgen de kwaliteit van de bermen en bermsloten weer kan toenemen heeft de gemeente een bermbeheerplan opgesteld. Ecologisch beheer staat daarin centraal. Het verbeteren van het huidige beheer, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de functie als ecologische verbindingszone in alle bermen en bermsloten zijn de belangrijkste aandachtspunten. Een belangrijk onderdeel in de totstandkoming is de inventarisatie van eisen en wensen van betrokken partijen.

Wethouder Bert Frings: “We gaan onze bermen en bermsloten op een andere manier beheren. We willen toe naar bloemrijke bermen. Die trekken vervolgens weer vlinders, bijen en andere insecten aan. Op die manier ontstaat er een grotere soortenrijkdom in de bermen”.

Nieuwe aanpak: meer bloemen, planten en dieren

Veel van de bermen worden op dit moment nog niet ecologisch beheerd. Het maaisel blijft in de berm liggen, waardoor de begroeiing steeds ruiger wordt. Door de bermen te maaien en het maaisel af te voeren, ‘verschralen’ we de bermen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor bijzondere planten en dieren. Zij kunnen zich beter ontwikkelen en bovendien worden de bermen bloemrijker. Ook houdt de gemeente met de nieuwe aanpak rekening met het tijdstip van maaien, zodat bloemen de kans hebben gekregen te bloeien en zaad te vormen.

Bijzondere bloemen terug in de berm

Prachtige bloemensoorten zoals de Blauwe knoop en de Echte guldenroede horen van nature thuis in de Winterswijkse berm. Door de jaren heen is deze plant op veel plekken verdrongen door andere soorten. Door het ecologisch beheer willen de gemeente de eigenheid van de bermen weer terugkrijgen, zodat deze bijzondere bloemen de Winterswijkse bermen met een aantal jaren weer opfleuren.

Uitvoering in 2023

In januari 2022 neemt de raad een besluit. Als de raad akkoord gaat met het voorstel en het bijbehorende extra budget van 160.000 euro starten de werkzaamheden vanaf 2023.