De handtekeningen zijn gezet: Gemeente Winterswijk, Stadt Vreden en Trigonium Vastgoed Ontwikkeling B.V. gaan de samenwerking aan om op de grens tussen Winterswijk en Vreden een grensoverschrijdend dienstencentrum te ontwikkelen. Maandag 20 december tekenden burgemeester Bengevoord, bürgermeister Tenostendarp en Henry Kluin van Trigonium de samenwerkingsovereenkomst.

Na een uitgebreide voorbereiding werd Trigonium Vastgoed in juli van dit jaar geselecteerd als beoogd ontwikkelaar voor het stukje grensgebied. Sindsdien is er gezamenlijk gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst, die nu ondertekend is. Om deze samenwerking te
markeren is ook een bouwbord op locatie geplaatst.

Het GaxelGrenszWorkCenter wordt een plek op de grens waar Nederlandse en Duitse bedrijven zich kunnen vestigen om internationale samenwerkingen te versterken. Doordat het centrum óp de grens ligt, kun je als bedrijf optimaal profiteren van de voordelen van beide landen op bijvoorbeeld het gebied van grensoverschrijdende dienstverlening, arbeidsrecht en sociale wetgeving, maar ook als het gaat om kennisdeling.

Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kan Trigonium aan de slag met een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek en een projectplan. In dit projectplan worden zaken als visie, gebruik, duurzaamheid, ontwerp en exploitatie verder uitgewerkt. Dit plan wordt vervolgens weer aan de gemeenten voorgelegd. Bij akkoord kan een koopovereenkomst worden afgesloten. Trigonium kan dan de plannen concreet maken door vergunningen aan te vragen in beide gemeenten.