Met het programma Steengoed Benutten maakt provincie Gelderland werk van leegstand. In Lichtenvoorde komen 9 seniorenwoningen op de plek van de voormalige Hamaland school. In Huisen maakt de leegstaande Aloysius school plaats voor 30 nieuwe woningen. De omgeving wordt groen en duurzaam ingericht. De provincie zet 673.000 euro in voor de uitvoering van de projecten.

Meer woningen, minder leegstand

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood is hoog. Door nieuwe woningen te bouwen op de plaats van twee leegstaande scholen pakken we de leegstand aan en geven we mensen een kans op een betaalbare woning. Meer woningen, minder leegstand!

Seniorenwoningen in Lichtenvoorde

In Lichtenvoorde is de Hamalandschool aan de Van Ostadestraat leeg komen te staan. Om te voorkomen dat leegstand leidt tot verpaupering worden hier negen sociale huurwoningen voor senioren gebouwd. De woningen worden energiezuinig opgeleverd. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de omgeving aangepast aan het veranderende klimaat met de aanleg van groenvoorzieningen en de opvang van regenwater. Voor de bouw van de woningen wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van materialen.

Steengoed Benutten

Met Steengoed Benutten helpen we gemeenten de leegstand aan te pakken. Dat is hard nodig om wijken leefbaar te maken en de woningnood te lijf gaan. Gemeente Oost-Gelre ontvangt 173.000 euro en gemeente Lingewaard 500.000 euro voor de uitvoering van de transformatieprojecten, waarmee de begroting sluitend wordt gemaakt. De nieuwe woningen in Lichtenvoorde worden in 2023 opgeleverd.