gemeentewinterswijklogo

We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. De gemeente Winterswijk organiseert op dinsdag 21 december een online klimaatdialoog met inwoners om de gevolgen en mogelijke maatregelen voor het gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Winterswijk te bespreken. Ook worden alle Winterswijkers uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête over klimaat en klimaatverandering.

Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wél voor zorgen dat onze omgeving extreem weer beter aankan. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer van water. Of aan het opslaan van regenwater zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte.

Naar een klimaatbestendig Winterswijk

De gemeente Winterswijk wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners toewerken naar een klimaatbestendig Winterswijk in 2050. Wethouder Bert Frings: “Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte en droogte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van alle Winterswijkers aanpassing. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet een steentje bijdragen.”

Vul de klimaatenquête in

Help mee en vul de online klimaatenquête in. Laat weten hoe jij denkt over de klimaatverandering. Wat vind jij belangrijk in onze gemeente? Een papieren versie van de enquête is te verkrijgen bij Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis of op het gemeentekantoor. De digitale versie is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie

Meld je nu aan voor de digitale inloopavond

Op dinsdag 21 december gaat de gemeente Winterswijk in samenwerking met het waterschap via Teams met inwoners in gesprek over de vraag wat er nodig is om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Wat zijn de ervaringen en knelpunten? De informatie en ideeën die worden opgehaald tijdens deze inloopavond, worden verwerkt in een klimaatstrategie en een concreet uitvoeringsplan voor de komende jaren. Wil jij meepraten? Je inbreng is meer dan welkom! De digitale inloopavond duurt van 19.30-22.00 uur. Je kunt zelf bekijken wanneer je inlogt. Meld je aan voor deze inloopavond via duurzaam@winterswijk.nl of kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie.