skblogo

Onlangs is in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een Geriatrische Trauma Unit (GTU) geopend. De
GTU is een speciale afdeling voor 70-plussers die met een kneuzing of botbreuk na een valpartij in het
ziekenhuis terecht komen. De GTU heeft als doel complicaties te voorkomen. Door een nog nauwere
samenwerking tussen de specialismen Traumatologie en Geriatrie is de zorg voor deze patiënten
geoptimaliseerd. De GTU bestaat uit 10 bedden en is onderdeel van verpleegafdeling D1.

Verder kijken dan het letsel

Patiënten van 70 jaar en ouder die op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnen komen na een val met kneuzing of
breuk, verblijven zo kort mogelijk op de SEH en gaan zo snel mogelijk naar de GTU. Op de GTU wordt de patiënt
vervolgens helemaal gescreend om een compleet beeld te krijgen van zijn mogelijke kwetsbaarheden. Ook wordt
de oorzaak van de val onderzocht. Chantal te Braake, verpleegkundig specialist Geriatrie: “Op de GTU kijken we
verder dan bijvoorbeeld de gebroken heup waarvoor iemand is opgenomen. Vaak blijkt er bij deze kwetsbare
groep veel meer aan de hand te zijn. Bijvoorbeeld doordat ze meerdere ziekten hebben of medicijnen gebruiken.
Hierdoor lopen ze een grotere kans om ontregeld te raken na een operatie of opname. Het is de kunst om die
kwetsbaarheden in kaart te brengen en zo complicaties te voorkomen.” De verpleegkundigen die op de GTU
werken zijn onlangs geschoold in deze nieuwe manier van werken.

Continuïteit van zorg

Een multidisciplinair team begeleid de patiënten op de GTU. Bij dit team zijn betrokken: geriaters,
traumachirurgen, orthopeden, verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, fysiotherapeuten,
transferverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Elke werkdag is er een verpleegkundig specialist
aanwezig die zich bezighoudt met de dagelijkse medische zorg op de afdeling. Hiermee worden de
traumatologische en geriatrische zorg geïntegreerd en gecoördineerd. Dit levert continuïteit van zorg op en is
patiëntvriendelijk.

Huiskamer

Een belangrijk onderdeel van de Geriatrische Trauma Unit is de huiskamer. De huiskamer helpt bij het behouden
van een normaal dagritme. Patiënten zijn overdag zoveel mogelijk in de huiskamer. Het contact onderling, het
meedoen aan activiteiten en het samen aan tafel eten draagt bij aan het herstel. De huiskamer heeft een
passend nieuw interieur in warme kleuren.
Inmiddels is er in het land ruime ervaring met GTU’s opgedaan, waaruit de positieve effecten van deze manier
van behandelen blijken. Dat is voor het SKB reden om ook GTU in te richten en zo patiëntenzorg nog verder te
verbeteren. Het blijkt namelijk dat een dergelijke multidisciplinaire benadering en concentratie van zorg leidt tot
een lager aantal sterftes, een kortere ligduur, minder complicaties en minder heropnames van patiënten in het
ziekenhuis.