Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor het onderhoud van de karakteristieke zandwegen in het buitengebied te intensiveren.

De gemeente Winterswijk beheert 338 kilometer aan wegen in het buitengebied. Ongeveer een derde daarvan, zo’n 123 kilometer, bestaat uit onverharde zandwegen en halfverharde wegen. De laatste jaren worden deze wegen intensiever en door zwaarder verkeer bereden. Dat is een gevolg van de toename van het recreatief verkeer, maar ook door functieveranderingen in het buitengebied. Ook de veranderende weersomstandigheden hebben impact op de kwaliteit van onverharde en halfverharde wegen. Extreme buien en periodes van langdurige droogte komen de kwaliteit niet ten goede.

Klachten

De gemeente ziet het aantal klachten over de onverharde en halfverharde wegen de laatste jaren toenemen. Deze klachten gaan onder meer over de begaanbaarheid van zandwegen, sluipverkeer en stofoverlast. In juni heeft de gemeente een digitale informatieavond gehouden over deze problematiek, waaraan zo’n 85 mensen (aanwonenden, vertegenwoordigers van diverse belangengroepen en overige belangstellenden) hebben deelgenomen.

Nieuw beheerplan

De gemeente heeft de opbrengst van deze informatieavond gebruikt bij het opstellen van een nieuw beheerplan. Met een andere onderhoudsstrategie wil de gemeente de kwaliteit van de onverharde en halfverharde wegen in het buitengebied verbeteren. Van onderhoud op vaste momenten wil de gemeente toe naar meer dynamisch onderhoud dat uitgaat van de feitelijke kwaliteit van de wegen. Dat betekent dat er niet een, maar drie keer per jaar geschouwd gaat worden: in het voorjaar, het najaar en in de winter. Aan de hand van de schouw en veiligheidsafwegingen wordt bekeken welke onderhoudsmaatregel nodig is.

Het verharden van de onverharde en halfverharde wegen is volgens wethouder Bert Frings geen optie: “We willen ons Nationaal Landschap in ere houden. Dat betekent dat we ook de zandwegen in ere houden. Deze wegen hebben een belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde. Wel willen we deze wegen beter gaan onderhouden”, aldus de wethouder.

Extra geld nodig

Het college van burgemeester en wethouders wil het onderhoud inventariseren, maar daarvoor is meer geld nodig. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om het onderhoudsbudget structureel met € 80.000 te verhogen tot € 295.000. In december neemt de raad hierover een besluit.