Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor twee wijzigingen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): een verruiming van de afsteektijden voor het carbidschieten op Oudejaarsdag en een messenverbod. Op 25 november neemt de raad hierover een besluit.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Aanpassing afsteektijden carbidschieten

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de afsteektijden voor het carbidschieten op Oudejaarsdag te verruimen. Tot dusver was het carbidschieten in Winterswijk alleen op Oudejaarsdag van 14.00 tot 18.00 uur toegestaan. In navolging van de andere Achterhoekse gemeenten stelt het college de gemeenteraad voor het carbidschieten ’s ochtends vanaf 10.00 uur toe te staan.

Het carbidschieten is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan. Om mens en dier tegen geluidsoverlast te beschermen moeten ook bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen. Zo moet de afstand tot woningen minstens 100 meter zijn en de afstand tot schuren waar dieren verblijven minstens 300 meter. Voor het carbidschieten mogen verder alleen bussen met een maximale inhoud van 40 liter gebruikt worden en mag de bus -met het oog op de veiligheid van omstanders- niet met een metalen deksel of ander hard voorwerp afgesloten worden. Een bal is een goed alternatief om de bus af te sluiten.

Messenverbod in de APV

Het college stelt de gemeenteraad op advies van de politie ook voor om in aanvulling op de Wet wapens en munitie een messenverbod in de APV op te nemen. Niet alle messen die als steekwapen gebruikt kunnen worden vallen onder de Wet wapens en munitie en daarom bestaat behoefte aan een aanvullende bepaling in de APV. De gemeenteraad is bevoegd om dit in de gemeentelijke verordening op te nemen.