Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt, te laten zien wat de risico’s zijn en wat je eraan kunt doen. Er zijn meer dan 30 integrale acties uitgevoerd.

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Door met diverse andere partijen allianties aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden, versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. We hebben als overheid meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek.

 

Acties en controles

Wanneer de partners bij één van de integrale controles (strafrechtelijke) overtredingen of andere signalen van criminaliteit constateerden, werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld om meteen door te kunnen pakken. De acties en controles waren zowel preventief als repressief en niet uitsluitend gericht op drugs gerelateerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook op illegale prostitutie, arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten, auto- en (vervoers-)bedrijven.

 

Resultaten Er waren grote verkeerscontroles op de Veluwe en in de Achterhoek. Bij de controle op de Veluwe werd een persoon aangehouden omdat hij een bedrag van 30.000 euro bij zich had. Onderzocht wordt waar dit geld vandaan komt. Een andere persoon werd aangehouden omdat hij nog een straf van 72 dagen moet uitzitten Bij twee bestuurders werd bloed afgenomen omdat ze verdacht worden van het rijden onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast werden 10 boetes uitgedeeld voor overige verkeersovertredingen.

 

Verkeerscontroles

In de gemeente Apeldoorn werden verkeerscontroles (milieutransportcontrole) gehouden. Meer dan 5000 auto’s werden gescand door ANPR. Dit resulteerde onder meer in twee aanhoudingen, de in beslag name van 2000 euro, een aantal bolletjes drugs, een aantal xtc pillen en gripzakjes met cocaïne, amfetamine en speed.Tijdens een controle in de gemeente Voorst werden gestolen auto’s en onderdelen van auto’s aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

In Harderwijk werd een grote verkeerscontrole gehouden waarbij verschillende verkeersovertredingen werden geconstateerd. Tegelijkertijd werden er panden en bedrijven gecontroleerd op het industrieterrein. Hierbij werd een toezichthouder ingezet in combinatie met de politie. Ook slotenboa’s van de gemeente Harderwijk aan bij deze controles. Er werden onder andere activiteiten vastgesteld in strijd met het bestemmingsplan en niet gemelde activiteiten(bedrijfsmatig. Tijdens deze controle werd ook een drone ingezet.

 

Milieuvoorschriften

Er is gecontroleerd of auto- en (vervoers-)bedrijven zich wel aan de milieuvoorschriften houden. Zo werden bij een autobedrijf verschillende milieuovertredingen geconstateerd en bleek dat bij een bedrijf in Aalten gevaarlijke stoffen op een verkeerde manier werden opgeslagen. Tijdens milieutransportcontroles in de Achterhoek zijn circa 30 voertuigen met afval/grond gecontroleerd waarbij bij 10 voertuigen een overtreding is geconstateerd. Het ging dan vooral om het ontbreken van de juiste begeleidingsformulieren.

 

Illegale acties

Er werd vijf keer geconstateerd dat er sprake was van illegale prostitutie. Panden zijn bezocht waar signalen van hennepproductie waren. In een woning in Doetinchem werden tijdens deze controle zakjes met harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. Hier werd een persoon aangehouden.

 

Preventieve acties

Preventieve bezoeken zijn er geweest aan het buitengebied, waarbij  boeren zijn gewaarschuwd voor de gevaren van ondermijning, ze tips gegeven waar ze op kunnen letten en wat ze kunnen doen als ze een situatie niet vertrouwen. We zijn met burgers in gesprek gegaan over de gevaren van ondermijning, onder meer door geurvaten met drugsgeur op weekmarkten. En we zijn op een interactieve manier met jongeren in gesprek gegaan over de cybercrime, namelijk met een escaperoom!

 

Hoe nu verder? Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre: “Als gemeenten, politie, OM, RIEC, Belastingdienst, UWV, LIV, Douane, KMAR & UWV hebben we samen met onze partners laten zien dat wij als overheid optreden tegen ondernemende criminaliteit. Ondermijning staat hoog op de agenda en we doen er alles aan om criminelen zoveel mogelijk te frustreren. De mensen in Noord- en Oost-Gelderland moeten weten dat hun overheid er alles aan doet om criminaliteit in hun leefomgeving aan te pakken. De komende tijd gaan we verder met het creëren van bewustwording, versterken van de weerbaarheid, de gezamenlijke aanpak en de onderzoeken die afgelopen week zijn gestart. We hebben deze week laten zien dat we als één overheid optreden en dat gaan we in de toekomst vaker doen!”

 

José Rooijers, districtschef politie Noord- en Oost-Gelderland: “In de afgelopen week hebben we als overheidspartners in Noord- en Oost Gelderland een vuist gemaakt tegen ondermijning. We hebben laten zien dat criminelen niet in NOG moeten zijn. De informatie die we hebben verkregen wordt verder uitgewerkt. We hopen dat de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland zich meer bewust zijn geworden van de risico’s van ondermijnende criminaliteit en weten wat ook zij kunnen doen om dit te stoppen.”

 

Effectieve samenwerking

Gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland werkten in de themaweek samen met politie, provincie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Omgevingsdiensten, Douane, KMAR (Koninklijke Marechaussee), NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit), Netbeheerder Liander, Duitse politie en overheid en RIEC Oost-Nederland (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum).

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise tijdens de week. De week heeft netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op gebied van vernieuwing bevorderd. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen), fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen.