Beste Winterswijkers,

 

Dagelijks zien we in het nieuws beelden van grote groepen asielzoekers die met bussen bij de centrale noodopvang in Ter Apel aankomen. De toestroom van asielzoekers is op dit moment zo groot dat mensen al dagen op veldbedden en stoelen moeten slapen omdat er simpelweg te weinig bedden zijn. Deze beelden roepen herinneringen op aan de vluchtelingencrisis in 2015. Mede als gevolg van de voortdurende oorlog in Syrië kwamen er toen grote aantallen vluchtelingen naar Europa. Op gemeenten werd een beroep gedaan om tijdelijk in de opvang van de vluchtelingen te voorzien. Winterswijk heeft destijds een steentje bijgedragen door tijdelijk honderd vluchtelingen extra op te nemen in de noodopvang. Dat is over het algemeen goed verlopen.

Zes jaar later hebben we opnieuw te maken met een vluchtelingencrisis. Ditmaal komen er vooral vluchtelingen uit Afghanistan die hun leven niet zeker zijn onder het nieuwe bewind van de Taliban. In veel gevallen gaat het om Afghanen en hun families die onze militairen tijdens hun missies hebben ondersteund. Deze mensen kunnen we niet in de kou laten staan. Toen het COA onlangs een klemmend beroep op ons deed om opnieuw extra vluchtelingen op te mogen nemen op het Azc, vonden we als college van burgemeester en wethouders dat wij ook nu onze verantwoordelijkheid moesten nemen. Op het Azc Winterswijk kunnen relatief snel honderd extra opvangplaatsen worden gecreëerd voor noodopvang. Het COA gaat daarvoor twee leegstaande woonblokken aan de Amstelstraat en de Merwedestraat huren van De Woonplaats. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen. Natuurlijk hebben we de belangen van de buurtbewoners niet uit het oog verloren. Daarom hebben we met het COA afgesproken dat de tijdelijke uitbreiding voor de periode van maximaal één jaar is.

Ook hebben we afgesproken dat juist vanwege het open karakter van ons Azc in de extra opvang voornamelijk gezinnen of LHBTIQ+ vluchtelingen worden ondergebracht. Asielzoekers die overlast veroorzaken worden in overleg met de politie overgeplaatst. De afspraken met het COA geven ons het vertrouwen dat de tijdelijke noodopvang op het Azc niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de buurt. Dat zullen wij de komende tijd uiteraard nauwlettend in de gaten houden. Het is essentieel dat afspraken worden nagekomen en wij zullen de komende tijd regelmatig contact hebben met een afvaardiging van de buurt. Ik weet zeker dat wij dit kunnen doen en ik ben er ook trots op dat we op deze manier honderd vluchtelingen tijdelijk op een humane manier in Winterswijk kunnen opvangen.

 

Uw burgemeester,

Joris Bengevoord