Samen met maatschappelijke organisaties werkt Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom is men op initiatief van de ledenraad, in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. Door het fonds (vooral) lokaal en regionaal in te zetten, onderstreept Menzis de betrokkenheid en binding met de regio.

Belangrijkste uitgangspunt voor een project om financiering te krijgen, is dat het de leefkracht van mensen versterkt. Dat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, door bijvoorbeeld meer beweging, gezonde voeding en mentale fitheid te stimuleren. Het helpt om de kwaliteit van leven voor de inwoners van onze regio’s te vergroten. Om (verergering van) ziekte te voorkomen. Het Samenrijderspunt, een initiatief van de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt, had voor de aanschaf van een Easy Rider een aanvraag bij het Menzisfonds ingediend.

Woensdagavond ontvingen Else Klomps en Harrie Garritsen in het Menzisgebouw in Enschede uit handen van Ruben Wenselaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis, een cheque van € 2500,00. Deze cheque zal gebruikt worden voor de aanschaf van een tweedehands easy-rider. Het Samenrijderspunt beschikte tot op heden over twee duofietsen, een rolstolfiets met trapondersteuning. Daarnaast beschikt men over een tandem en een familiefiets (4 personen) zonder trapondersteuning. Aan het arsenaal ontbrak nog een driewieler met trapondersteuning. Door deze financiële injectie kan die fiets nu aangeschaft worden. Wil men een fiets lenen neem dan contact op met het Samenrijderspunt. E-mail samenrijderspunt@vpwinterswijk.nl Telefoonnummer 0543 200036.