De discussie over het bedrijventerrein eindige met een hoofdelijke stemming. Die leverde geen verrassingen op.

In de gemeenteraadsvergadering van 23 september stemden De elf raadsleden van de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA voor. De tien raadsleden van de oppositiepartijen CDA, D66 en Voor Winterswijk stemden tegen. De oppositie benadrukte dat zij eveneens meer bedrijventerrein wil, maar vond dat de gemeenteraad niet voldoende betrokken was bij het besluitvormingsproces en dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen.

De coalitiepartijen daarentegen waren tevreden dat er eindelijk een besluit is genomen om een nieuw bedrijventerrein tussen de Bessinkgoorweg en de Misterweg te ontwikkelen. Winterswijks Belang en de VVD lieten al weten dat zij op het Tuunterveld, dat ook in beeld is geweest voor het bedrijventerrein, een nieuwe woonwijk willen bouwen.