De smalle verbinding tussen het Kuipers-Rietbergplein en de Schoolstraat op het Vrijheidspark wordt voor vier maanden voor autoverkeer afgesloten. Deze tijdelijke verkeersmaatregel gaat op donderdag 29 juli in. Er waren veel klachten over auto’s, die daar te snel rijden. De maximum snelheid op het Vrijheidspark is 15 kilometer. Voetgangers en fietsers voelden zich er onveilig. Ook het plein zelf wordt voor auto’s afgesloten.

De verkeersveiligheid op het Vrijheidspark werd al besproken in de gemeenteraadsvergadering van mei. Dat leidde tot een verkeersstromenonderzoek op het Vrijheidspark en in de directe omgeving. De gemeente constateert dat er nog steeds te hard wordt gereden, ondanks de plaatsing van borden die op de maximumsnelheid wijzen. Ook was er al een folderactie om de automobilisten op de nieuwe regels te wijzen.

Aan het eind van de vier maanden vergelijkt de gemeente de verkeerstromen van de laatste weken met die van de stromen tijdens de afsluiting van de verbinding. Daarna zal de gemeente een definitief besluit nemen over het verkeer op het Vrijheidspark.