De woningnood in Gelderland is hoog. Met het programma SteenGoed Benutten maakt provincie Gelderland werk van leegstand om woningen te bouwen. Met steun van de provincie worden er 185 nieuwe woningen gebouwd op leegstaande plekken in Oldebroek, Winterswijk, Wijchen en Berkelland.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met SteenGoed Benutten maken we plekken die al lange tijd leegstaan weer mooie plekken om te wonen. Duurzame en betaalbare woningen voor starters, ouderen en doorstromers. Meer woningen, minder leegstand!”

Atlantis – Oldebroek
Al 10 jaar staat het gebouw ‘Atlantis’ aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek leeg. Dankzij de bijdrage en ondersteuning vanuit SteenGoed Benutten worden hier straks 10 energieneutrale sociale huurwoningen gerealiseerd. Het vervallen gebouw, een voormalig jeugdcentrum, wordt gesloopt, waarbij de bouwmaterialen worden hergebruikt (circulair bouwen). Ook is er in de plannen veel aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Denk hierbij aan zonnepanelen en warmteterugwinning, nestgelegenheden voor zwaluwen, vleermuizen en insecten, en opvang van regenwater.

Hof van Tuunte – Winterswijk
In Winterswijk heeft de voormalige bedrijfslocatie Siloterrein al lange tijd haar oorspronkelijke functie verloren. Een deel van het gebied heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen, maar voor het noordelijk deel hebben de ontwikkelaar en gemeente al sinds 2008 diverse pogingen gedaan om een gewenste herbestemming te vinden. Met het project ‘Hof van Tuunte’ is er nu een definitieve invulling en worden 9 innovatieve grondgebonden woningen gerealiseerd, geschikt voor senioren en starters. De woningen worden uitgevoerd in circulaire houtbouw en zijn energieneutraal.

Tussen Kasteel en Wijchens meer
Het gebied in de gemeente Wijchen tussen het kasteel en het Wijchens meer bevat op dit moment een leegstaand gemeentekantoor, te weinig groen, veel auto’s en overlast. Met hulp van SteenGoed Benutten gaat ontwikkelaar Ter Steege het gebied aanpakken en onder meer 154 woningen, een grandcafé, hotel en parkeergarages realiseren. Ook komt er aanzienlijk meer groen. Dit is een grootschalig en meerjarig project.. In de eerste fase worden 83 woningen gerealiseerd, waarvan 35-40% sociale huurwoningen.

Centrum Borculo
Het centrum van Borculo heeft steeds te maken met leegstand. In 2018 is de gemeente met eigenaren, ondernemers en inwoners in gesprek gegaan om het centrum een nieuwe invulling te geven. Waarbij leegstand en verpaupering wordt tegengegaan en het centrum weer aantrekkelijk, leefbaar en vitaal wordt. Met steun van Steengoed Benutten wordt een voormalige supermarkt getransformeerd naar 12 sociale huurwoningen. Rondom de woningen wordt ook het openbaar gebied (her)ingericht.

SteenGoed Benutten
Met het programma SteenGoed Benutten helpt provincie Gelderland gebieden met leegstand te veranderen in gebieden waar mensen prettig kunnen wonen en werken. Zo dragen we bij aan een schoon en gezond Gelderland. We ondersteunen gemeenten met kennis, informatie en subsidies. SteenGoed Benutten is onderdeel van ons Actieplan Wonen, waarmee we de bouw van 45.000 woningen in Gelderland willen versnellen.