Met het bijna definitieve plan van de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek, waarover medio november een besluit gaat vallen, worden de klimaatdoelen niet gehaald en ontstaat er geen draagvlak. Dat schrijft de Energietafel Winterswijk in een brief aan alle raadsleden van de gemeente Winterswijk.
Deze brief van de Energietafel Winterswijk, medeondertekend door drie grote belangengroepen uit het gebied, is een pleidooi vóór de energietransitie. Jarenlange betrokkenheid van de Energietafel bij de energietransitie heeft de kennis opgeleverd om stevige vragen te stellen bij het concept RES 1.0. De Energietafel meent dat de energietransitie geen eenvoudige materie is en een grote opgave. De energietransitie slaagt alleen als er groot draagvlak in de samenleving is en als lokale initiatieven daar een sleutelrol in vervullen.