Er komt een voetgangerstunnel met een trap onder het spoor bij de Greversweg. Naast de trap komt een goot, waardoor de fietser zijn rijwiel aan de hand mee kan neemenen. Een fietserstunnel met een hellingsbaan is te duur. Dit betekent dat mensen met een rollator of rolstoel de tunnel niet kunnen passeren.

De spoorwegovergang zal in het najaar definitief worden afgesloten. Nu kunnen voetgangers en fietsers nog passeren. De tunnel kan niet tegelijkertijd aangelegd worden, omdat in het najaar alle voorbereidingen nog niet zijn uitgevoerd. Dit kan pas op zijn vroegst een jaar later. Wethouder Bert Frings zegt er alles aan gedaan te hebben om er voor te zorgen dat het wel tegelijkertijd kan. De Provincie wil echter geen langer uitstel van het definitief afsluiten van de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg. Bij uitstel vervalt de financiële bijdrage van de provincie voor het beveiligen van twee onbewaakte spoorwegovergangen tussen Winterwijk en Aalten en het afsluiten van drie overgangen.

Wethouder Frings heeft omwonenden en andere betrokkenen ingelicht. Een aantal van hen kunnen niet akkoord gaan met het niet tegelijkertijd aanleggen van de tunnel met de definitieve aansluiting. Dit zou tot onveilige situaties kunnen leiden, wanneer wandelaars toch het spoor proberen te passeren. Zij zullen de gemeenteraad opnieuw hierover benaderen. Ook een rechtzaak wordt overwogen.

Aanstaande maandag in de nieuwe tv-uitzending een gesprek met wethouder Bert Frings.