Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is vanaf 8 maart tot 31 juli 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021. De inkomensterugval moet ten minste 25 % bedragen, het maximale bedrag van de tegemoetkoming is € 1500,– per maand.