Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk ligt, verstrekt de gemeente leningen aan Winterswijkse ondernemers die getroffen worden door de Covid-19 crisis. Voor de leningen geldt een minimum van €250 en een maximumbedrag van €20.000. Tijdens een ingelaste raadsvergadering op 11 maart 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Uitvoering door drie Winterswijkers

Het college stelt de gemeenteraad voor om de uitvoering grotendeels te beleggen bij drie deskundige en onafhankelijke personen uit de Winterswijkse samenleving. Zij moeten verstand en gevoel hebben voor ondernemen en toegankelijk zijn voor ondernemers.