Oost Gelre wil het woningbouwprogramma uitbreiden met 280 extra woningen, bovenop de 317 woningen die al gebouwd kunnen worden. De woningen komen onder andere op de vrijkomende schoollocaties en transformatielocaties. Wethouder Porskamp ziet een positieve ontwikkeling in de vraag naar woningen. Dat biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld op nieuwbouwlocaties als Brouwhuizen fase 2 in Groenlo en Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde.

Op basis van het rapport Woningbouwbehoefte Oost Gelre’ is in 2019 de woningbehoefte op 560 woningen bepaald voor de periode 2018-2025. Nieuw onderzoek toont aan dat de behoefte groter is en dat leidt nu tot aanpassing