De sociale dienst Laborijn gaat op verzoek van de gemeenten Doetinchem en Aalten het parttime werken in de bijstand stimuleren. Beide gemeenten hebben de opdracht gegeven een pilot in de vorm van een impulsregeling te lanceren. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen mensen in de bijstand wat extra inkomsten verdienen, bovenop de bijstandsuitkering.

Volgens Joop Wikkerink, wethouder in Aalten, is dit een mogelijkheid voor inwoners die op dit moment moeilijk loskomen van hun bijstandsuitkering, maar voor wie kleine stapjes op de arbeidsmarkt wel mogelijk zijn. De pilot gaat in maart van start en duurt in eerste instantie twee jaar. In Doetinchem en Aalten ontvangen ongeveer 2100 mensen een participatiewet-uitkering. Zij worden binnenkort geïnformeerd over de pilot