De gemeente Winterswijk gaat samen met ondernemers, bewoners, politie, natuurorganisaties en andere partijen aan de slag om het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit. De uitgestrektheid van het buitengebied wekt de interesse van criminelen die er vaak ongezien kunnen opereren. Boeren krijgen te maken met diefstal van kostbare landbouwmachines en met (gedwongen) verhuur van schuren en stallen voor hennepkwekerijen en drugslabs. Dumping van chemisch drugsafval zorgt voor gezondheidsrisico’s door vervuiling van water en vruchtbare landbouwgrond.

Het project begint met een enquête die meer inzicht moet geven in wat er speelt in het buitengebied. Bewoners en ondernemers in het buitengebied ontvangen deze maand een brief waarin zij worden verzocht om een digitale enquête in te vullen. Samen met betrokken partijen gaat de gemeente Winterswijk zich vervolgens richten op acties in het buitengebied. De bijeenkomsten zullen structureel plaatsvinden, zodat de aandacht voor het buitengebied behouden blijft.