PvdA-raadslid Mark ten Pas wil van het college weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe provinciale taxidienst haltetaxiRRReis. Ten Pas vraagt hoe deze dienst zich verhoudt tot ZOOV.

Volgend Ten Pas biedt ZOOV vervoer van adres naar adres. Hij wil weten of het college het met de PvdA eens is dat deze werkwijze van grote toegevoegde waarde is en hiermee een bijdrage levert aan een fijnmazig, laagdrempelig en toegankelijk aanbod Juist ook rekening houdende met een doelgroep die niet altijd in staat is om (zelfstandig) naar een halte te komen en het feit dat Winterswijk met een groot buitengebied maar een beperkt aantal haltes heeft. De PvdA vraagt zich af of dit betekent dat in Winterswijk verschraling van het vervoersaanbod gaat plaatsvinden.