Burgemeester  Bengevoord heeft de noodverordening van  27 januari 2021 voor het centrum van Winterswijk op 3 februari met onmiddellijke ingang ingetrokken. Er is op dit moment geen sprake meer van een dreiging van ernstige verstoring van de openbare orde.

Aanleiding voor de  maatregelen van 27 januari waren aanhoudende signalen dat er in Winterswijk protesten tegen de coronamaatregelen en de avondklok werden voorbereid. Het instellen van een noodverordening biedt de burgemeester meer mogelijkheden om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Ondanks het intrekken van de noodverordening houdt de politie de komende tijd nog extra toezicht in het centrum. De gemeente waarschuwt dat bij overlast de noodmaatregelen weer ingaan. Eventuele schade wordt zoveel mogelijk verhaald op (ouders van minderjarige) daders.