Winterswijk heeft sinds 29 Januari 2021 een Vereniging Verblijfsrecreatie. Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers in de verblijfsrecreatie (o.a. hotels, campings, bed & breakfasts) en heeft op dit moment 45 leden.

Het belang van de toeristische sector voor Winterswijk is erg groot en zal de komende jaren geïntensiveerd worden door de ambitie om 1.000.000 overnachten te realiseren. In Winterswijk is het verblijfsrecreatie aanbod breed.

Het behartigen van de belangen van de aanbieders van verblijfsrecreatie gebeurde tot nu toe op ad-hoc basis en was verbrokkeld. Mede door de huidige coronacrisis bleek dat ook de gemeente Winterswijk er veel belang aan hechtte om een vast aanspreekpunt te hebben binnen de verblijfsrecreatieve sector. Het bestuur van de V.V.W. bestaat uit voorzitter Hendrik Jan Mensink, secretaris Jan Tiggeloven, penningmeester Hans Eelink en de leden Jan van der Heide en Jurgen Eggink.