Burgemeester Bengevoord van Winterswijk heeft het centrum van Winterswijk aangewezen als veiligheidsrisicogebied en een noodverordening ingesteld. De maatregelen gaan per direct in.
Reden voor  deze maatregelen zijn aanhoudende signalen dat er in Winterswijk protesten tegen de coronamaatregelen en de avondklok worden voorbereid. Het instellen van een noodverordening biedt de burgemeester meer mogelijkheden om de openbare orde en veiligheid te handhaven.
 Binnen het aangewezen gebied geldt een samenscholingsverbod van twee of meer personen. Het is verboden om vuurwerk of andere brandbare stoffen bij zich te hebben. Het is ook niet toegestaan om alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben. De noodverordening geldt voor onbepaalde tijd.
Bovendien heeft de burgemeester het centrum van Winterswijk ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie personen die zich in het centrum bevinden preventief mag fouilleren. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied geldt tot donderdagochtend 28 januari 05.00 uur.