De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft burgemeester Bengevoord in het gelijk gesteld, toen hij een tijdelijke woningsluiting instelde tegen de bewoner die illegaal vuurwerk bleek te hebben.
Bij de bewoner van de woning aan de Scholtenenk werd eind oktober 260 kilo illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. De burgemeester nam daarop het besluit om de woning vanaf 7 december voor drie weken te sluiten.
Maandag 14 december heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in deze zaak en de burgemeester in het gelijk gesteld. De rechtbank komt “tot de conclusie dat de burgemeester zich op het standpunt mag stellen dat het met de tijdelijke woningsluiting te dienen algemeen belang om aan de ernstige verstoring van de openbare orde een einde te maken, zwaarder weegt dan het belang van verzoekers op het ongestoord uitoefenen van hun woongenot en privéleven.”
De uitspraak van de voorzieningenrechter betekent dat de woning van bewoner van 14 december 2020 om 10.00 uur tot en met 3 januari 2021 om 10.00 uur gesloten moet worden.