Op woensdag 16 december zijn de werkzaamheden aan de Bataafseweg in Winterswijk afgerond. De weg is weer toegankelijk, na onder meer de aanleg van een rotonde. Langs de hele Bataafseweg is bovendien een vrijliggend fietspad aangelegd.

In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. Een rotonde was een wens die al jaren leefde bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. In de uitvoering van de plannen is veel vertraging opgetreden als gevolg van slepende grondprocedures.