Het college van burgemeester en wethouders wil voetgangersgebieden in het centrum zo lang mogelijk vrij houden Pakketdiensten mogen daarom voortaan alleen ’s ochtends tot 12.00 uur nog door de winkelpromenades rijden om pakketten te bezorgen. Daarmee ontstaat meer rust en ruimte voor het winkelend publiek.

De aanleiding van dit besluit is de toename van het aantal bestelbusjes en vrachtverkeer dat de hele dag door de winkelpromenades rijdt om goederen te bezorgen. Veel winkelend publiek, maar ook winkeliers zelf, ervaren dit als hinderlijk. Zij drongen er bij de gemeente op aan om minder ontheffingen voor het inrijden te verlenen.