De pas opgerichte Belangenvereniging medewerkers SKB heeft in een korte actie voor het Winterswijkse ziekenhuis gesteld dat er zo snel mogelijk een eigen OR, een eigen Cliëntenraad en een eigen raad van bestuur voor het SKB moet komen. De vereniging telt 900 leden, dat is ruim driekwart van alle medewerkers van het ziekenhuis. Volgens Ineke Brundel, voorzitter van de vereniging, geven de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Santiz in gesprekken onvoldoende ruimte om daadwerkelijk tot die aparte, specifiek voor het SKB werkzame personeels- en patiëntenvertegenwoordiging te komen. Santiz is de koepelorganisatie van de ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem. Het uiteindelijk doel van de Belangenvereniging medewerkers SKB is het ontvlechten van de bestuurlijke fusie van beide ziekenhuizen. Bij de korte actie op dinsdag 9 juni waren ook vertegenwoordigers van de Stichting Behoud SKB. Wethouder Elvira Schepers liet ook haar belangstelling blijken.
Meer in het extra nieuws van TV Slingeland, vanaf woensdag 10 juni, 16.00 uur.