Ook bij de Winterswijkse grensovergangen, zoals hier bij Kotten-Oeding houd de Koninklijke Marechaussee automobilisten staande om ze te vragen of hun reis richting Nederland echt noodzakelijk is. Vele vooral Duitse automobilisten hebben blijkbaar geen noodzakelijke reden en keren bij de grens weer om. Aan de andere kan staat de Bundespolizei echter nog niet om hetzelfde aan Nederlandse automobilisten te vragen.