Het Winterswijkse college heeft aangegeven een aantal kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te willen opvangen. Het college heeft via een brief het kabinet opgeroepen daar actie in te nemen. Het CDA heeft daarover vragen gesteld. In een reactie daarop zegt het college de situatie van de kinderen in Griekenland te beoordelen als inhumaan en wil de staatssecretaris oproepen hier iets aan te doen.

Om het niet alleen bij oproepen te laten, maar ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren, heeft het college in de brief ook aangeboden kinderen in Winterswijk op te willen vangen, omdat de situatie in Nederland, ondanks corona echt beter is dan in Griekenland. Hoe Winterswijk dat precies kan doen is een uitvoeringskwestie die Winterswijk, als de situatie zich voordoet, samen met partners zullen bespreken.