Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark op Arrisveld, ten noordoosten van het ziekenhuis. De stichting Vicarie Sancti Nicolai is eigenaar van het landgoed De Batenborgh in Winterswijk. Om de exploitatie van het landgoed en de stichting te verbeteren en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen heeft de stichting de samenwerking gezocht met Solarcentury voor de realisatie van een zonnepark op 7,2 hectare landbouwgrond op Arrisveld.

Op Arrisveld komt niet alleen een goed ingepast zonnepark. Er is samen met de omwonenden en belanghebbenden gekeken naar mogelijkheden voor financiële participatie en extra maatschappelijke meerwaarde. Omwonenden kunnen korting krijgen op de aankoop van zonnepanelen en een bijdrage in een Energiefonds van minimaal € 60.000 en maximaal € 120.000 over 15 jaar. Omwonenden en inwoners van Winterswijk kunnen door de aankoop van obligaties voor 25% mede-eigenaar worden van het zonnepark.