De huidige manier van inzamelen is niet al te populair onder de inwoners van de gemeente Aalten. Het inzamelsysteem waarbij de inwoners restafval apart naar een ondergrondse container moeten brengen was bij de invoering 3 jaar geleden ook al niet populair, de container zou veel te klein zijn. Ook de afstand tot zo’n container is een hekelpunt. Aan de grote van de container gaat de gemeente niets doen. Kleiner betekent namelijk dat mensen hun afval vaker naar de container moeten brengen, daarbij wordt het storten van een zak duurder bij een grotere opening. Toch blijkt uit een enquête, waaraan 842 inwoners aan deel hebben genomen, dat ze hun afval beter moeten scheiden. Om daar wat aan te doen is meer voorlichting nodig vinden 45% van de ondervraagden.