Het CDA in Winterswijk wil voorkomen dat boerenbedrijven in de buurt van zogenoemde Natura 2000-gebieden onder dwang moeten sluiten. De kans op sluiting is aanwezig als gevolg van de stikstofuitstoot, die in de omgeving van Natura-2000 gebieden vermeden zou moeten worden. Het CDA wijst erop dat boeren en natuurbeschermers al meer dan 25 jaar samenwerken in de organisatie Waardevol Cultuur Landschap, WCL, waarin de belangen van landbouw en natuurbeheer tegen elkaar worden afgewogen en gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht als die belangen strijdig met elkaar zijn. Het CDA zal in de gemeenteraadsvergadering van 7 november een motie indienen, waarin de gemeente wordt opgeroepen dit standpunt onder de aandacht te brengen van de provincie Gelderland en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeente.