Zeven bandweermannen van de brandweerpost Winterswijk hebben uit handen van burgemester Bengevoord een Koninklijke onderscheiding  ontvangen, wegens  hun jarenlange inzet als brandweervrijwilliger. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om de volgende zeven brandweermannen (tussen haakjes staat het aantal dienstjaren): Martijn Huiskamp (20 jaar), Robin Jansen (20 jaar), Peter Stortelers (21 jaar), Frank Kirkenir (23 jaar), Jan Mous (24 jaar), Thom Goossens (28 jaar) en Erik Wiggers (33 jaar).
De brandweermannen kregen hun onderscheiding nadat ze onder het mom van een brandweeroefening naar de kazerne waren gelokt. Burgemeester Bengevoord  merkte op dat de zeven gedecoreerden tot een bijzondere lichting behoren. Het is namelijk de laatste groep die automatisch na 20 dienstjaren in aanmerking komt voor een onderscheiding.