De hoge zandgronden in de Achterhoek behoren tot de droogste gebieden van Nederland. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel bezoeken op dinsdag 13 augustus een aantal locaties waar de effecten van droogte zeer merkbaar zijn.

Op alle locaties zullen Van Nieuwenhuizen en Pieper in gesprek gaan met vertegenwoordigers van natuurgebieden, agrarische bedrijven en waterwingebieden. Naast een actuele stand van zaken en maatregelen die momenteel al worden genomen, worden ook structurele oplossingsrichtingen voor de toekomst besproken.

Foto: Rijksoverheid