Muziekschool Boogie Woogie krijgt over 2019, 2020 en 2021 150 duizend euro per jaar extra subsidie van de gemeente Winterswijk. Dat is bovenop de jaarlijkse subsidie van 550.000,–. Het college stelt dat de raad voor, om daarmee goed muziekonderwijs in Winterswijk te garanderen en Boogie Woogie de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op een situatie die uiteindelijk moet leiden tot een lagere subsidie en mogelijk een minder uitgebreid lespakket. In 2022 moet Boogie Woogie onderdeel worden van het cultuurkwartier. Dat is het project om in het gebied tussen twee leegstaande winkels aan de Wooldstraat en muziekschool Boogie Woogie een complex van bioscoop, bibliotheek en muziekcentrum te maken. Compleet met veel groen, een verdiepte parkeerkelder en vrijstaande woningen..
Winterswijk is akkoord met een businessplan van Boogie Woogie, waarin een vraaggericht beleid het uitgangspunt is. De twee andere deelnemende gemeenten hebben dat plan nog niet omarmd. Aalten stel onomwonden dat de bijdrage aan Boogie Woogie niet meer zal zijn dan 80.000 euro per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat Boogie Woogie voor de muziekverenigingen in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onmisbaar is. Tijdens de raadsvergaderingen van Aalten en Oost Gelre de komende weken moet blijken of dat ook gehonoreerd wordt met het instemmen van het businessplan. Drie bestuursleden van Boogie Woogie zijn inmiddels afgetreden om de onduidelijkheid die de gemeenten in hun ogen lieten ontstaan over dat businessplan.