Minder geld voor sport en cultuur

WINTERSWIJK – “Financieel is de gemeente Winterswijk zeer gezond”, zei wethouder van financiën Inge Klein Gunnewiek bij de presentatie van de Kadernota 2019. “Onze algemene reserve is hoog. Vergeleken met de omliggende gemeenten hebben wij een betere financiële positie.”. Daarom kan er tien miljoen euro uit die reserve gehaald worden, voor investeringen in de komende jaren.

Wethouder Klein Gunnewiek is blij dat de ambities op het gebied van armoedebestrijding, duurzaamheid, de versterking van het centrum, extra woningbouw en bedrijventerreinen en het vergroten van het aantal toeristische overnachtingen dankzij de kadernota gerealiseerd kunnen worden. “Om de ambities waar te maken, moeten er ook financiële keuzes gemaakt worden”, zei de wethouder,

Voor zwembad Jaspers betekent dit dat vanaf 2022 de subsidie met 200.000 euro verlaagd wordt naar 158.000 euro. “De huidige werkwijze van Jaspers is niet houdbaar”, zegt wethouder Elvira Schepers. De wethouder wil wel dat het zwemonderwijs blijft, maar dat zou ook elders kunnen. Aan de Winterswijkse sportverenigingen zal gevraagd worden 75.000 euro bij te dragen aan het in stand houden van de sportvoorzieningen.

Ook Boogie Woogie moet het vanaf 2022 met minder budget doen. De komende drie jaar krijgt de muziekschool nog extra subsidie, die in totaal dan zo’n 700.000 euro bedraagt. Daarna moet Boogie Woogie het met 250.000 euro van de gemeente doen. Het museum “de Wereld van Wenters” in de Meddosestraat krijgt tot 2022 de gelegenheid om de activiteiten kostendekkend te maken. Daarna wordt de subsidie van 34.500 stopgezet.