De Japanse duizendknoop die om en in de kleiput aanwezig is, wordt bestreden met elektriciteit. Het gaat om een proef die op 14 mei in gestart. Als de methode werkt zal hij een aantal jaren achtereen moeten worden herhaald om de woekerplant definitief te kunnen verslaan. De vrachtwagens die grond aanvoeren om de kleiput ondieper te maken, worden gecontroleerd op sporen van de duizendknoop, zodat ze niet elders grond met het onkruid kunnen besmetten.