De voorzitter van het bestuur van Boogie Woogie, Willem Verwey, is afgetreden. Dat is een gevolg van de houding van de bij Boogie Woogie betrokken gemeenten inzake de financieel moeilijke positie van de muziekschool. Al jaren komt Boogie Woogie geld tekort, onder meer als gevolg van een reeks door gemeenten opgelegde bezuinigingen en van het toenemend aantal leerlingen, waardoor meer docenten nodig zijn. De heer Verwey schrijft in een brief aan de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onder het volgende:

De directe aanleiding is de reactie die Boogie Woogie van de drie gemeenten heeft ontvangen op het Businessplan Boogie Woogie 2019-2020. Boogie Woogie heeft veel zorg besteed aan dit plan dat in nauw overleg met de drie gemeenten is ontwikkeld, en het is dan ook onbegrijpelijk voor mij dat de gemeenten nu toch weer niet akkoord kunnen gaan met dit plan. Boogie Woogie heeft met dit plan volledig aan de toenmalige wensen van de gemeenten voldaan. Alleen de gemeente Winterswijk heeft zich na aantreden van de nieuwe wethouder duidelijk positief opgesteld. De houding van de andere gemeenten is eerder negatiever dan positiever geworden.