Op 19 maart 2019 besloot burgemeester Stapelkamp de exploitatievergunning van Club Déjàvu aan de Anholtseweg 49  in te trekken. De exploitant heeft hiertegen geen bezwaar of beroep aangetekend en daardoor is de sluiting nu definitief een feit.

De burgemeester beriep zich twee maanden geleden op de Algemene Plaatselijke Verordening, die hem de mogelijkheid geeft een horecapand te sluiten wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding is en de woon- en leefsituatie wordt aangetast. De burgemeester is van mening dat de veiligheid van bezoekers en personeel hier niet kan worden gegarandeerd.