De voltallige gemeenteraad van Winterswijk heeft een brief geschreven aan de Eerst Kamer, waarin ernstige zorg wordt uitgesproken over de regels voor asbestverwijdering. Voor 2025 moeten alle asbestdaken van boerenschuren, bedrijven en woningen zijn vervangen door ander materiaal. De kosten daarvan zijn voornamelijk voor rekening van de eigenaren van die gebouwen, vaak boeren en ondernemers en die kosten kunnen hoog oplopen, tot enkele tienduizenden euro’s per dak. Het gaat nog niet om asbest dat bijvoorbeeld onder het dak als isolatie is toegepast.
De 21 raadsleden van Winterswijk schrijven dat de in hun ogen strenge wet- en regelgeving is gebaseerd op verouderde kennis en dat uit actueel onderzoek zou blijken dat de gevaren van asbest geringer zijn dan tot dusver werd aangenomen. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wet- en regelgeving, de Eerste Kamer moet dat in de loop van dit jaar nog doen. Met de brief hopen de Winterswijkse raadsleden via de Eerste Kamer op versoepeling van de wet- en regelgeving over asbestverwijdering.