Paasvuur

Komend paasweekend mogen paasvuren in Winterswijk onder voorwaarden worden ontstoken. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft gemeenten geadviseerd geen stookontheffingen af te geven, tenzij er bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen om brandgevaar te voorkomen.

Op basis van het advies van de VNOG heeft burgemeester Joris Bengevoord in overleg met de brandweer besloten het ontsteken van paasvuren in Winterswijk toe te staan, afhankelijk van de omvang, de situering ten opzichte van de omgeving en de windsterkte.

Vuurfestival Meddo

De gemeente en brandweer hebben woensdagochtend overleg gevoerd met de organisatie van het Vuurfestival in Meddo. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen en de omvang van het paasvuur. Onder deze condities mag ook dit paasvuur worden ontstoken.

Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre heeft geen vergunning gegeven voor het ontsteken van paasvuren, behalve voor dat van Zieuwent.

Aalten

In Aalten is geen vergunning voor paasvuren aangevraagd. De gemeente ziet wel nauwlettend toe op het eventueel ontsteken van vuren in de open lucht.