Een initiatiefgroep van omwonenden van Arresveld, het open gebied rechts van het fietspad van Morgenzonweg richting Rommelgebergte, richt zich via flyers en internet tot Winterswijkers om aanleg van een zonnepark op die plaats te voorkomen. In een eerder bericht meldde RTV Slingeland dat het om een anonieme actie zou gaan. Het bleek dat een deel van de bezorgde flyers geen ondertekening of verwijzing naar de initiatiefnemers bevatte, zodat niet kon worden vastgesteld waar digitaal kon worden gereageerd of wie de ondertekenaars van de oproep zijn.
Kern van het bezwaar is dat de gemeente Winterswijk eerst kijkt naar andere opties voor het plaatsen van zonneparken, voordat het waardevol landschap opgeeft. De plek die het college voor ogen heeft in het plangebied Arresveld grenst aan het scholtengoed Groters en het landgoed Mentink en er lopen wandel- en fietsroutes door.