Ilse Saris heeft tijdens haar afscheidsreceptie in De Storm op 12 maart uit handen van burgemeester Bengevoord de erepenning van Winterswijk gekregen. De receptie werd door enige honderden Winterswijkers bezocht. Bengevoord roemde haar om haar negenjarige wethouderschap en somde een aantal grote verdiensten van haar op. Met name de wijze waarop ze de transitie in de zorg van rijk naar gemeente heeft vorm gegeven, verdient volgens de burgemeester alle lof. Ook roemde hij haar vermogen om haar politieke netwerk in het voordeel van Winterswijk aan te wenden.
Saris en haar CDA-collega Wim Elferdink verloren hun wethouderszetel, nadat er een breuk was ontstaan in de coalitie van Winterswijks Belang en CDA. Dat gebeurde na een tumultueuze raadsvergadering op 31 januari, waarin onder meer Winterswijks Belang wethouder Elferdink voor leugenaar uitmaakte. Dat ging het CDA te ver, waarop deze partij het vertrouwen opzegde in WB. Dat leidde weer tot een breuk in de coalitie van CDA en WB. Inmiddels is er in Winterswijk een nieuw college, bestaande uit wethouders van WB, VVD,PvdA en Groen Links.