De begrotingsoverschrijding van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) in 2018 gaat Winterswijk € 90.000 extra kosten. Vorig jaar kwam de VNOG een 2,8 miljoen tekort. Dat tekort moet worden gedragen door de 22 aangesloten gemeenten, waar Winterswijk er één van is. Er was al op een tekort van 2,5 miljoen gerekend, maar dat blijkt nu nog hoger uit te vallen. Bovendien is de verwachting dat het tekort in de komende jaren oploopt, waardoor Winterswijk in het slechtste geval de bijdrage aan de VNOG moet verhogen met € 200.000,– per jaar.

Het tekort van de VNOG is een tweede tegenvaller voor Winterswijk in korte tijd. Eerder werd bekend dat een verwachte subsidie van € 400.000,– van de provincie Gelderland voor de restauratie van de Jacobstoren niet door gaat. Ook is nog onduidelijk of de sluiting van twee in plaats van drie onbewaakte overwegen in het spoor tussen Winterswijk en Aalten financiële gevolgen zal hebben, maar er wordt rekening gehouden met een tegenvaller van € 200.000,–. In de voorjaarsnota, de financiële kadernota, zal bovendien moeten blijken wat de gevolgen zijn van het raadsbesluit tot totale sanering van bedrijventerrein Dennenoord. Naar verluidt is daar een bedrag van tussen de vijf en zeven miljoen mee gemoeid.