Als de gemeenteraad van Winterswijk donderdag 28 maart instemt met een bestemmingsplanwijziging, kan eind van dit jaar worden begonnen met de bouw van een dienstencentrum in Gaxel, op de grens met het Duitse Vreden. De landsgrens zal dan dwars door het nieuwe gebouw lopen. De gemeenten Winterswijk en Vreden willen zo’n centrum om het grensoverschrijdend ondernemen en werken te bevorderen. Het moet ook dienen als ontmoetings- en informatiepunt voor het overbruggen van verschillen in cultuur. Het gebouw krijgt een Nederlandse en een Duitse voordeur.