Tom van Beek is van plan terug te keren in de gemeenteraad van Winterswijk. Dat doet hij met de partij Voor Winterswijk. Tot oktober 2018 maakte Van Beek deel uit van de raadsfractie van de VVD. Hij moest terugtreden wegens het feit dat hij een huis als woonhuis in gebruik nam, nog voordat hij daarvoor de vergunning had. Het huis aan de Beukenhorstweg was namelijk kantoor en moest dus eerst formeel van bestemming veranderen. Door er in te gaan wonen overtrad Van Beek formeel de regels en dat was voor de VVD reden hem te vragen zijn raadszetel op te geven.
De eventuele terugkomst is voor de VVD een tegenvaller. Het aantal raadszetels loopt dan terug van 4 naar 3. De nieuwe Winterswijkse coalitie van Winterswijks Belang, VVD, PvdA en Groen Links verliest daarmee ook getalsmatig aan steun. Nu nog kan deze coalitie rekenen op 13 van de 21 raadszetels, straks wordt dat dus eentje minder.