Uit het coalitieakkoord van de partijen Winterswijks Belang, VVD, Groen Links en PvdA blijkt dat de beoogde wethouders ieder nadrukkelijk en eigen aandachtsgebied krijgen. Inge Klein Gunnewiek (VVD) gaat de algemene economie, het wonen en de financiën doen, Wim Aalderink (WB) vooral de economie van het centrum en de cultuur, Tineke Zomer (Groen Links) duurzaamheid en mobiliteit en Elvira Schepers (PvdA) vooral zorg en onderwijs. Uit het akkoord blijkt ook welke punten voor de partijen belangrijk waren en vervolgens een plek in het college-programma hebben gekregen. Voor de VVD is dat de extra woningbouw, ook in het buitengebied, en de uitbreiding van het aantal koopzondagen in de zomer; voor Groen Links zijn dat de punten biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw, voor Winterswijks Belang de nadruk op de centrumontwikkeling en voor de PvdA de aandacht voor de nadelen van houtstook en het het monitoren van de klachten hierover. Opvallend is dat het beoogde college pleit voor mogelijkheden voor kleinschalige windmolens. Op dit moment geldt een zogenoemd moratorium voor windmolens in Winterswijk. Tot 2023 is het niet mogelijk windmolens te plaatsen als gevolg van dat moratorium.