Wim Elferdink is niet meer beschikbaar als wethouder voor Winterswijk. Hij blijft aan als wethouder totdat er een nieuwe coalitie is.

Wethouder Elferdink motiveert zijn besluit met de vaststelling dat het de laatste tijd steeds minder over de inhoud ging, maar steeds meer over zijn optreden in de raad.

Tijdens de commissievergadering van 24 januari en de raadsvergadering van 31 januari was er kritiek op de informatie die de wethouder verschafte over het onderwerp duurzaamheid. Volgens Elferdink was de Energietafel, een adviesgroep van burgers en instellingen, voldoende bij het beleid betrokken. Winterswijks Belang, D66 en PvdA deelden die opvatting niet. Elferdink werd er van beschuldigd niet de waarheid te spreken. Ook eerder al waren er botsingen tussen de wethouder en de oppositie.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 werd Wim Elferdink raadslid voor het CDA. Na een jaar werd hij fractievoorzitter. In juni vorig jaar werd hij wethouder in de coalitie van CDA en WB. Elferdink is verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en Bedrijvigheid, Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap, Duurzaamheid, Klimaat en Milieu, en Organisatie en Financiën.